علت ریزش مو پس از زایمان

توجه داشته باشید که ریزش مو پس از زایمان نشان دهنده طبیعی بودن رشد موهای شما می باشد. این ریزش مو شاید دوبرابر شود ، در حقیقت جبران روزهایی است که هیچ ریزش مویی برای شما مشاهده نشده بود.

بیشتر بخوانید »